پروژه دانشگاه یزد

پروژه خوابگاه متاهلین دانشگاه یزد

پروژه احداث اسکلت های بلوک 3 و 4، خوابگاه متاهلین دانشگاه یزد

کافرما: دانشگاه یزد

پیمانکار: شرکت تعاونی سازه بتن کویر

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.