پروژه دانشگاه یزد

پروژه خوابگاه متاهلین دانشگاه یزد

پروژه احداث اسکلت های بلوک 3 و 4، خوابگاه متاهلین دانشگاه یزد

کافرما: دانشگاه یزد

پیمانکار: شرکت تعاونی سازه بتن کویر

جشن میلاد حضرت زهرا (س)

 

جشن روز میلاد حضرت زهرا (س) و روز با حضور کلیه اعضای خانواده شرکت سازه بتن کویر در باغ مرشد برگزار شد!